Vítejte na stránkách obce Bítovčice

Upozornění

Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů na tříděný odpad vhazovali pouze odpad, který tam patří. Služby města Jihlavy nás upozornily, že pokud se situace s tříděním odpadu nezlepší, nebudou kontejnery vyvážet.

Současně žádáme občany, aby udržovali pořádek okolo kontejnerů a odpad nenechávali volně odhozen v okolí.

Kovový odpad

K obecnímu úřadu byla přistavena popelnice do které je možné vhazovat drobný kovový odpad - plechovky.

Do této popelnice nevhazujte prosím žádný jiný odpad.

Děkujeme.