Úřední deska — Archiv

Rok: 2020
Nadpis Od Do
Pozvánka na zasedání ZO č. 4/2020 24.6.2020 1.7.2020
Pozvánka na zasedání ZO č. 4/2020 17.6.2020 24.6.2020
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Loucko za rok 2019 1.6.2020 17.6.2020
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Loucko za rok 2019, zpráva o výsledku hospodaření 1.6.2020 17.6.2020
OZV č.1/2020, zrušovací 28.5.2020 12.6.2020
Pozvánka na zasedání ZO č. 3/2020 20.5.2020 27.5.2020
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 - FIN 11.5.2020 27.5.2020
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 11.5.2020 27.5.2020
Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o konci období déle trvajícího nadměrného sucha 6.5.2020 20.5.2020
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Kraj Vysočina 22.4.2020 27.5.2020
Veřejná vyhláška - Kraj Vysočina, změna termínu 17.4.2020 4.5.2020
návrh závěrečného účtu DSO Cyklostezka J-T-R za rok 2019 - zpráva o přezkumu hospodaření 15.4.2020 30.4.2020
Návrh závěrečného účtu DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs za rok 2019 15.4.2020 30.4.2020
MZE, Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 8.4.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Kraj Vysočina 1.4.2020 16.4.2020
Pověření ke vstupu na pozemky v rámci BPEJ 19.2.2020 9.3.2020
Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ, k.ú. Horní Bítovčice 19.2.2020 9.3.2020
Pozvánka na zasedání ZO č. 2/2020 19.2.2020 26.2.2020
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 sb 10.2.2020 10.3.2020
Pozvánka na zasedání ZO č. 1/2020 22.1.2020 29.1.2020
Záměr prodeje pozemku v majetku Obce Bítovčice 13.1.2020 29.1.2020
Záměr prodeje pozemku v majetku DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 13.1.2020 31.1.2020
Rok: 2019
Nadpis Od Do
OZV č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování....kom. odpadů. 31.12.2019 31.1.2020
OZV č.3/2019 o místním poplatku ze vstupného 31.12.2019 31.1.2020
OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů 31.12.2019 31.1.2020
Pozvánka na zasedání ZO č. 11/2019 18.12.2019 30.12.2019
Stočné 2020 16.12.2019 30.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2022 11.12.2019 30.12.2019
Opatrení obecné povahy - MZE 11.12.2019 31.3.2020
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - rozpis 11.12.2019 30.12.2019
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 dle ukazatele 11.12.2019 30.12.2019
Veřejná vyhláška - projednání návrhu Územního plánu Bítovčice 27.11.2019 13.1.2020
Pozvánka na zasedání ZO č. 10/2019 20.11.2019 27.11.2019
Návrh rozpočtu DSO Cyklostezka J-T-R na rok 2020 13.11.2019 2.12.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 9/2019 23.10.2019 30.10.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 8/2019 18.9.2019 25.9.2019
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství 6.9.2019 6.11.2019
Pozvánka na zasedání ZK č. 5/2019 2.9.2019 10.9.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 7/2019 21.8.2019 28.8.2019
Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednávání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území 12.8.2019 23.9.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 6/2019 17.6.2019 24.6.2019
Pozvánka na zasedání ZK č. 4/2019 10.6.2019 18.6.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - Mikroregion Loucko 3.6.2019 19.6.2019
Veřejná vyhláška, Mm Jihlavy - oznámení o vydání Aktualizace č.6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 3.6.2019 19.6.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 5/2019 22.5.2019 29.5.2019
Volby do Evropského parlamentu, oznámení o době a místě konání voleb 6.5.2019 25.5.2019
Pozvánka na zasedání ZK č. 3/2019 6.5.2019 14.5.2019
Veřejná vyhláška, Mm Jihlavy - vrtaná studna 2.5.2019 20.5.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2.5.2019 22.5.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs, zpráva o hospodaření 2.5.2019 22.5.2019