Úřední deska — Archiv

Rok: 2020
Nadpis Od Do
Pozvánka na zasedání ZO č. 1/2020 22.1.2020 29.1.2020
Záměr prodeje pozemku v majetku Obce Bítovčice 13.1.2020 29.1.2020
Záměr prodeje pozemku v majetku DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 13.1.2020 31.1.2020
Rok: 2019
Nadpis Od Do
OZV č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování....kom. odpadů. 31.12.2019 31.1.2020
OZV č.3/2019 o místním poplatku ze vstupného 31.12.2019 31.1.2020
OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů 31.12.2019 31.1.2020
Pozvánka na zasedání ZO č. 11/2019 18.12.2019 30.12.2019
Stočné 2020 16.12.2019 30.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2022 11.12.2019 30.12.2019
Opatrení obecné povahy - MZE 11.12.2019 31.3.2020
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - rozpis 11.12.2019 30.12.2019
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 dle ukazatele 11.12.2019 30.12.2019
Veřejná vyhláška - projednání návrhu Územního plánu Bítovčice 27.11.2019 13.1.2020
Pozvánka na zasedání ZO č. 10/2019 20.11.2019 27.11.2019
Návrh rozpočtu DSO Cyklostezka J-T-R na rok 2020 13.11.2019 2.12.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 9/2019 23.10.2019 30.10.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 8/2019 18.9.2019 25.9.2019
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství 6.9.2019 6.11.2019
Pozvánka na zasedání ZK č. 5/2019 2.9.2019 10.9.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 7/2019 21.8.2019 28.8.2019
Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednávání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území 12.8.2019 23.9.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 6/2019 17.6.2019 24.6.2019
Pozvánka na zasedání ZK č. 4/2019 10.6.2019 18.6.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - Mikroregion Loucko 3.6.2019 19.6.2019
Veřejná vyhláška, Mm Jihlavy - oznámení o vydání Aktualizace č.6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 3.6.2019 19.6.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 5/2019 22.5.2019 29.5.2019
Volby do Evropského parlamentu, oznámení o době a místě konání voleb 6.5.2019 25.5.2019
Pozvánka na zasedání ZK č. 3/2019 6.5.2019 14.5.2019
Veřejná vyhláška, Mm Jihlavy - vrtaná studna 2.5.2019 20.5.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2.5.2019 22.5.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs, zpráva o hospodaření 2.5.2019 22.5.2019
Finanční úřad pro Kraj Vysočina, VV- daň z nemovitých věcí 2019 26.4.2019 31.5.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 4/2019 17.4.2019 24.4.2019
Volby do Evropského parlamentu, informace o počtu a sídle volebních okrsků 9.4.2019 25.5.2019
Kalkulace ceny pro stočné pro rok 2019 8.4.2019 24.4.2019
Účetní závěrka - výkaz zistu a ztrát 5.4.2019 24.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 5.4.2019 24.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, inventarizační zpráva 5.4.2019 24.4.2019
Účetní závěrka - rozvaha, bilance 5.4.2019 24.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 5.4.2019 24.4.2019
Účetní závěrka - příloha 5.4.2019 24.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, roční zpráva o výsledcích fin. kontrol 5.4.2019 24.4.2019
Volby do Evropského parlamentu, počet členů volební komise 25.3.2019 25.5.2019
Veřejná vyhláška, Mm Jihlavy 25.3.2019 10.4.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 3/2019 20.3.2019 27.3.2019
Pozvánka na zasedání ZK č. 2/2019 11.3.2019 19.3.2019
Finanční úřad pro Kraj Vysočina, tisková zpráva 25.2.2019 1.4.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 2/2019 20.2.2019 27.2.2019
Exekuční příkaz 11.2.2019 20.3.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 1/2019 23.1.2019 30.1.2019