Úřední deska — Archiv

Rok: 2019
Nadpis Od Do
Návrh rozpočtu DSO Cyklostezka J-T-R na rok 2020 13.11.2019 2.12.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 9/2019 23.10.2019 30.10.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 8/2019 18.9.2019 25.9.2019
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství 6.9.2019 6.11.2019
Pozvánka na zasedání ZK č. 5/2019 2.9.2019 10.9.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 7/2019 21.8.2019 28.8.2019
Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednávání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území 12.8.2019 23.9.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 6/2019 17.6.2019 24.6.2019
Pozvánka na zasedání ZK č. 4/2019 10.6.2019 18.6.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - Mikroregion Loucko 3.6.2019 19.6.2019
Veřejná vyhláška, Mm Jihlavy - oznámení o vydání Aktualizace č.6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 3.6.2019 19.6.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 5/2019 22.5.2019 29.5.2019
Volby do Evropského parlamentu, oznámení o době a místě konání voleb 6.5.2019 25.5.2019
Pozvánka na zasedání ZK č. 3/2019 6.5.2019 14.5.2019
Veřejná vyhláška, Mm Jihlavy - vrtaná studna 2.5.2019 20.5.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2.5.2019 22.5.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs, zpráva o hospodaření 2.5.2019 22.5.2019
Finanční úřad pro Kraj Vysočina, VV- daň z nemovitých věcí 2019 26.4.2019 31.5.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 4/2019 17.4.2019 24.4.2019
Volby do Evropského parlamentu, informace o počtu a sídle volebních okrsků 9.4.2019 25.5.2019
Kalkulace ceny pro stočné pro rok 2019 8.4.2019 24.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 5.4.2019 24.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, inventarizační zpráva 5.4.2019 24.4.2019
Účetní závěrka - rozvaha, bilance 5.4.2019 24.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 5.4.2019 24.4.2019
Účetní závěrka - příloha 5.4.2019 24.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, roční zpráva o výsledcích fin. kontrol 5.4.2019 24.4.2019
Účetní závěrka - výkaz zistu a ztrát 5.4.2019 24.4.2019
Volby do Evropského parlamentu, počet členů volební komise 25.3.2019 25.5.2019
Veřejná vyhláška, Mm Jihlavy 25.3.2019 10.4.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 3/2019 20.3.2019 27.3.2019
Pozvánka na zasedání ZK č. 2/2019 11.3.2019 19.3.2019
Finanční úřad pro Kraj Vysočina, tisková zpráva 25.2.2019 1.4.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 2/2019 20.2.2019 27.2.2019
Exekuční příkaz 11.2.2019 20.3.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 1/2019 23.1.2019 30.1.2019
Pozvánka na zasedání ZK č. 1/2019 21.1.2019 20.2.2019
Veřejná vyhláška, návrh zadání Územního plánu Bítovčice 2.1.2019 4.2.2019
Rok: 2018
Nadpis Od Do
Pozvánka na zasedání ZO č. 11/2018 12.12.2018 19.12.2018
Záměr obce - prodej pozemku 3.12.2018 19.12.2018
Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2021 3.12.2018 19.12.2018
Příloha k návrh rozpočtu DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs na rok 2019 3.12.2018 6.12.2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 dle závazného ukazatele 3.12.2018 19.12.2018
Pozvánka na zasedání ZK č. 8/2018 3.12.2018 11.12.2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - rozpis 3.12.2018 19.12.2018
Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Loucko na rok 2019 22.11.2018 10.12.2018
Návrh rozpočtu DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs na rok 2019 14.11.2018 6.12.2018
Exekuční příkaz 12.11.2018 12.12.2018
Pozvánka na zasedání ZK č. 7/2018 29.10.2018 6.11.2018
Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bítovčice 23.10.2018 31.10.2018