Úřední deska — Archiv

Rok: 2020
Nadpis Od Do
Veřejná vyhláška - Kraj Vysočina 1.4.2020 16.4.2020
Pověření ke vstupu na pozemky v rámci BPEJ 19.2.2020 9.3.2020
Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ, k.ú. Horní Bítovčice 19.2.2020 9.3.2020
Pozvánka na zasedání ZO č. 2/2020 19.2.2020 26.2.2020
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 sb 10.2.2020 10.3.2020
Pozvánka na zasedání ZO č. 1/2020 22.1.2020 29.1.2020
Záměr prodeje pozemku v majetku Obce Bítovčice 13.1.2020 29.1.2020
Záměr prodeje pozemku v majetku DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 13.1.2020 31.1.2020
Rok: 2019
Nadpis Od Do
OZV č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování....kom. odpadů. 31.12.2019 31.1.2020
OZV č.3/2019 o místním poplatku ze vstupného 31.12.2019 31.1.2020
OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů 31.12.2019 31.1.2020
Pozvánka na zasedání ZO č. 11/2019 18.12.2019 30.12.2019
Stočné 2020 16.12.2019 30.12.2019
Opatrení obecné povahy - MZE 11.12.2019 31.3.2020
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - rozpis 11.12.2019 30.12.2019
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 dle ukazatele 11.12.2019 30.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2022 11.12.2019 30.12.2019
Veřejná vyhláška - projednání návrhu Územního plánu Bítovčice 27.11.2019 13.1.2020
Pozvánka na zasedání ZO č. 10/2019 20.11.2019 27.11.2019
Návrh rozpočtu DSO Cyklostezka J-T-R na rok 2020 13.11.2019 2.12.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 9/2019 23.10.2019 30.10.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 8/2019 18.9.2019 25.9.2019
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství 6.9.2019 6.11.2019
Pozvánka na zasedání ZK č. 5/2019 2.9.2019 10.9.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 7/2019 21.8.2019 28.8.2019
Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednávání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území 12.8.2019 23.9.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 6/2019 17.6.2019 24.6.2019
Pozvánka na zasedání ZK č. 4/2019 10.6.2019 18.6.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - Mikroregion Loucko 3.6.2019 19.6.2019
Veřejná vyhláška, Mm Jihlavy - oznámení o vydání Aktualizace č.6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 3.6.2019 19.6.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 5/2019 22.5.2019 29.5.2019
Volby do Evropského parlamentu, oznámení o době a místě konání voleb 6.5.2019 25.5.2019
Pozvánka na zasedání ZK č. 3/2019 6.5.2019 14.5.2019
Veřejná vyhláška, Mm Jihlavy - vrtaná studna 2.5.2019 20.5.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2.5.2019 22.5.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs, zpráva o hospodaření 2.5.2019 22.5.2019
Finanční úřad pro Kraj Vysočina, VV- daň z nemovitých věcí 2019 26.4.2019 31.5.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 4/2019 17.4.2019 24.4.2019
Volby do Evropského parlamentu, informace o počtu a sídle volebních okrsků 9.4.2019 25.5.2019
Kalkulace ceny pro stočné pro rok 2019 8.4.2019 24.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 5.4.2019 24.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, inventarizační zpráva 5.4.2019 24.4.2019
Účetní závěrka - rozvaha, bilance 5.4.2019 24.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 5.4.2019 24.4.2019
Účetní závěrka - příloha 5.4.2019 24.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, roční zpráva o výsledcích fin. kontrol 5.4.2019 24.4.2019
Účetní závěrka - výkaz zistu a ztrát 5.4.2019 24.4.2019
Volby do Evropského parlamentu, počet členů volební komise 25.3.2019 25.5.2019
Veřejná vyhláška, Mm Jihlavy 25.3.2019 10.4.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 3/2019 20.3.2019 27.3.2019