Úřední deska — Archiv

Rok: 2019
Nadpis Od Do
Pozvánka na zasedání ZO č. 6/2019 17.6.2019 24.6.2019
Pozvánka na zasedání ZK č. 4/2019 10.6.2019 18.6.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - Mikroregion Loucko 3.6.2019 19.6.2019
Veřejná vyhláška, Mm Jihlavy - oznámení o vydání Aktualizace č.6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 3.6.2019 19.6.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 5/2019 22.5.2019 29.5.2019
Pozvánka na zasedání ZK č. 3/2019 6.5.2019 14.5.2019
Volby do Evropského parlamentu, oznámení o době a místě konání voleb 6.5.2019 25.5.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2.5.2019 22.5.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs, zpráva o hospodaření 2.5.2019 22.5.2019
Veřejná vyhláška, Mm Jihlavy - vrtaná studna 2.5.2019 20.5.2019
Finanční úřad pro Kraj Vysočina, VV- daň z nemovitých věcí 2019 26.4.2019 31.5.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 4/2019 17.4.2019 24.4.2019
Volby do Evropského parlamentu, informace o počtu a sídle volebních okrsků 9.4.2019 25.5.2019
Kalkulace ceny pro stočné pro rok 2019 8.4.2019 24.4.2019
Účetní závěrka - příloha 5.4.2019 24.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, roční zpráva o výsledcích fin. kontrol 5.4.2019 24.4.2019
Účetní závěrka - výkaz zistu a ztrát 5.4.2019 24.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 5.4.2019 24.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, inventarizační zpráva 5.4.2019 24.4.2019
Účetní závěrka - rozvaha, bilance 5.4.2019 24.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 5.4.2019 24.4.2019
Volby do Evropského parlamentu, počet členů volební komise 25.3.2019 25.5.2019
Veřejná vyhláška, Mm Jihlavy 25.3.2019 10.4.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 3/2019 20.3.2019 27.3.2019
Pozvánka na zasedání ZK č. 2/2019 11.3.2019 19.3.2019
Finanční úřad pro Kraj Vysočina, tisková zpráva 25.2.2019 1.4.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 2/2019 20.2.2019 27.2.2019
Exekuční příkaz 11.2.2019 20.3.2019
Pozvánka na zasedání ZO č. 1/2019 23.1.2019 30.1.2019
Pozvánka na zasedání ZK č. 1/2019 21.1.2019 20.2.2019
Veřejná vyhláška, návrh zadání Územního plánu Bítovčice 2.1.2019 4.2.2019
Rok: 2018
Nadpis Od Do
Pozvánka na zasedání ZO č. 11/2018 12.12.2018 19.12.2018
Příloha k návrh rozpočtu DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs na rok 2019 3.12.2018 6.12.2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 dle závazného ukazatele 3.12.2018 19.12.2018
Pozvánka na zasedání ZK č. 8/2018 3.12.2018 11.12.2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - rozpis 3.12.2018 19.12.2018
Záměr obce - prodej pozemku 3.12.2018 19.12.2018
Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2021 3.12.2018 19.12.2018
Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Loucko na rok 2019 22.11.2018 10.12.2018
Návrh rozpočtu DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs na rok 2019 14.11.2018 6.12.2018
Exekuční příkaz 12.11.2018 12.12.2018
Pozvánka na zasedání ZK č. 7/2018 29.10.2018 6.11.2018
Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bítovčice 23.10.2018 31.10.2018
Pozvánka na zasedání ZK č. 6/2018 1.10.2018 9.10.2018
Volby do zastupitelstev obcí 2018 - oznámení o době a místě konání voleb 19.9.2018 6.10.2018
Pozvánka na zasedání ZO č. 8/2018 19.9.2018 26.9.2018
Vysočinu čeká Týden pěstounství 10.9.2018 10.10.2018
Pozvánka na zasedání ZK č. 5/2018 3.9.2018 11.9.2018
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2018 27.8.2018 30.11.2018
Pozvánka na zasedání ZO č. 7/2018 22.8.2018 29.8.2018