Prohlídka ČOV

Vážení občané, srdečně Vás zveme ve čtvrtek 22.srpna od 15:30 hod na prohlídku čističky odpadních vod.

Vzhledem ke kapacitě budovy proběhnou 2 komentované prohlídky.

7. 8. 2019