Žádosti

Vážení občané, žádáme ty z Vás, kteří ještě nejsou připojeni ke splaškové kanalizaci,aby tak neprodleně učinili nebo aby do konce srpna doložili, jak likvidují odpadní vody v souladu se zákonem.
Dále žádáme, abyste na obecní úřad doručili podepsané smlouvy na odvádění odpadních vod.
Děkujeme

12. 8. 2019