Sběr velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu

Dne 18. 9. 2019 od 9:00 hod proběhne sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner bude přistaven před budovu OÚ a bude zde po celý den. 

Současně bude od 15:30 - 16:00 hod přistaven kontejner na nebezpečný odpad.

2. 9. 2019