Informace z jiných úřadů

"Klub zahrádkařů" Luka pořádá zájez do vinného sklípku SÁDEk dne 11. října 2019. Autobus z Bítovčic odjezd v 16.05 h. Přihlásit se můžete v prodejně textilu u paní Brancuzské. Cena 270 Kč (v ceně doprava, večeře, hudba). K tanci a zpěvu hraje František Pertlík z Otína.

7. 10. 2019