Informace Policie ČR OPP Polná

Tímto bych Vás chtěl informovat o skutečnostech, že v nepravidelných časových úsecích v řádu několika týdnů či měsíce, dochází ze strany neznámého pachatele či pachatelů k protiprávnímu jednání spočívající v krádežích (krádežích vloupáním) v rodinných domech a zejména v jejich přilehlých dílnách, garážích či stodolách a to v obcích naší služební působnosti (teritoriu OOP Polná). Zpravidla při této protiprávní činnosti dojde k útoku na více objektů daného zájmu v dané obci (více poškozených v jedné obci). Předmětem zájmu je zpravidla ruční nářadí, motorové pily a podobná technika. Ve většině případů pachatel (pachatelé) nemuseli překonat žádnou překážku, neboť dveře či vrata od napadených objektů byla nezabezpečená (odemčená).

Zároveň, bych Vás chtěl požádat, zda by se vhodnou formou (např. obecním rozhlasem či jiným způsobem) mohli vyzvat občané jednotlivých obcí, aby si na tyto věci dávali pozor, aby je nenechávali viditelné na místech kam se dohlédne přes plot apod., aby si svá stavení uzamykali a případně dané věci (předmět zájmu) uschovali do domu.  Tím bychom mohli předejít případným dalším útokům na dané objekty a tak ukončit zájem neznámých pachatelů/pachatele o naší lokalitu. Zda by měl někdo z občanů jakýkoli poznatek k možnému pachateli, podezřelému vozidlu či osobě, nechť kontaktuje Vás jako zástupce obce či se obrátí přímo na Policii ČR, OOP Polná.

 

Velkou pomocí při prověřování daných skutků by byl záznam z nějakého záznamového zařízení (kamerový systém, fotopast, atd.). Jestli by jste měli povědomí o takovémto systému neváhejte nás kontaktovat a my bychom si jej vytěžili.

 

npor. Jiří Burian DiS.
zástupce vedoucího oddělení

+420 974 266 702
+420 725 514 768
jiri.burian2@pcr.cz

ÚZEMNÍ ODBOR JIHLAVA
Obvodní oddělení Polná

 

21. 2. 2020