Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 6/2020

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě vydala 28.7.2020 Nařízení mimořádného opatření č. 6/2020 s účinností od 29.7.2020. Vyvěšeno je na úřední desce.

29. 7. 2020